Bent Fabricius

Danmarks bedste idrætskommune

Bent Fabricius

Hørsholm i centrum

Hørsholm er en lille kommune, hvor der ikke er langt fra den enkelte borger til borgmesteren. Det skal bevares gennem en fortsat selvstændig kommune.

Danmarks bedste idrætskommune

Vi skal værne om og udbygge byens rige idræts-, kultur- og fritidsliv. Hørsholm kommune har den største andel foreningsaktive borgere i Danmark, og endnu flere borgere kan få et aktivt idrætsliv. Idræt i Hørsholm skal handle både om den brede gruppe borgere og om de af vore unge, der vil noget mere med deres idræt. Jeg vil arbejde for de bedst mulige rammer. Hørsholm kommune skal ganske simpelt være den bedste idrætskommune i Danmark målt i Danmarks Idrætsforbunds temperaturmåling hvert 4. år.

Jeg ønsker også en fortsat udvikling af fritids- og kulturtilbud til kommunens borgere. Havneprojektet gør havnen klar til de næste 50 år. Projektet indeholder flere bådepladser og – endnu vigtigere – en lang række tilbud på fritidsområdet.

Der skal udarbejdes en facilitetsstrategi for idræts-, kultur- og fritidsfaciliteterne i Hørsholm. Dette for at sikre, bedre samarbejde, bedre udnyttelse, færre interessekonflikter og bedre investeringer. Med en langsigtet plan for nye og gamle anlæg, vil der være et overblik, der muliggør en hensigtsmæssig prioritering af idræts-, fritids- og kulturanlæg i budgetforhandlingerne.

Hørsholm Kommune har de senere år investeret ganske kraftigt i nye idræts- og fritidsfaciliteter, men der er langt endnu, vil mange foreninger påpege. Ultimo næste år er klubhus til udendørsidrætterne klar til ibrugtagning. Hvad er så det næste projekter? Dobbelt trægulvshal, havnen eller opdatering af svømmehallen eller noget helt fjerde? Jeg vil pege på dobbelt trægulvshal. Uanset hvad, vil det kræve meget store anlægsinvesteringer. Derfor er det hensigtsmæssigt for både kommunalbestyrelsen, som Idrætsrådet m.fl. at sidde med en langsigtet plan (10 år) for området.

Klima og miljø kan ikke vente

Vi kan ikke fortsat se på overløb af kloakvand i vore søer, åer og Øresund. Vi kan ikke fortsat acceptere de stigende antal oversvømmelser af borgeres hjem. Der er sket en række fremskridt, men tiden er inde til at tage de store skridt for markante forbedringer. Det kræver overblik og politisk styring samt vilje til at tage ansvar gennem nødvendige beslutninger. Det bliver kostbart for os borgere, men til gengæld ved vi, at vi afleverer en kommune til vore børn og børnebørn, der er markant bedre end den, vi overtog.

Gennem de næste 25-50 år vil kloakvand og tagvand blive separeret i Hørsholm kommune. Et stort og vigtigt skridt. Et andet vigtigt skridt er et nyt renseanlæg, der nemt kan opgraderes til fremtidens rensekrav. Hvor det skal ligge, bliver en vanskelig beslutning. Ingen ønsker at bo i nærheden af et renseanlæg.
Beslutning om nyt renseanlæg, skal først træffes i 2023. Der er således god tid til at få belyst de mange elementer, der skal danne grundlag for beslutningen.
Jeg ved ikke, hvor det skal ligge, men jeg ved, at vi skylder de nuværende naboer til det eksisterende anlæg i Usserød at finde en ny placering til det gamle anlæg.

Danmarks bedste idrætskommune

Vi skal værne om og udbygge byens rige idræts-, kultur- og fritidsliv. Jeg vil arbejde for de bedst mulige rammer og samtidig forvente, at idrætten påtager sig at udfylde rammerne. Målet er simpelt: Hørsholm kommune skal være den bedste idrætskommune i Danmark.

Der skal snarest udarbejdes en facilitetsstrategi, der kan sikre et bedre samarbejde, bedre udnyttelse, færre interessekonflikter og bedre investeringer.

Miljø og klima

Gennem konkret handling skal vi gøre op med de alt for hyppige oversvømmelser af private hjem og udløb af kloakvand i søer, åer og Øresund. Tiden er inde til markante forbedringer.

Kloakseparering og nyt renseanlæg er væsentlige elementer i færre oversvømmelser og rent vand i søer, åer og Øresund.