Charlotte Kirchheiner

For en grøn og levende by

For en grøn  og levende by

En grøn og ansvarlig kommune

Vi skal værne om naturen, vores fælles livsgrundlag. Jeg arbejder for, at vi bevarer vores smukke naturområder og byens grønne oaser, såsom Museumshaven.

Naturen skal have plads til at sprede sig, og den skal være artsrig. Jeg arbejder aktivt for, at vi som kommune får mere biodiversitet på vores egne jorder, samtidig med at vi inspirerer borgerne til mere vild natur i deres haver. Jeg har også kæmpet for, at vi fik indført en ny praksis med, at alle investorer, som vil bygge i vores by, har en plan for, hvordan man øger biodiversiteten i det nybyggede område.

Jeg arbejder for, at vi tager udfordringer inden for klima og miljø seriøst. Vi skal være en kommune som tiltrækker de innovative virksomheder, de passionerede medarbejdere og de progressive borgere. En kommune, som inspirerer og tør gå nye veje.

Jeg har arbejdet for, at vi handler ansvarligt som kommune ved at sikre bæredygtigt nybyggeri, energioptimering af de kommunale bygninger samt grønne indkøb. Vi er også trådt ind i et seriøst samarbejde omkring klimaplaner.

Nu drømmer jeg om bl.a. deletransport, bedre spildevandsrensning, en folkeskov og naturpleje af vores fredede områder.

En levende by

Jeg ønsker en by, der summer af liv. En by, hvor alle føler sig hjemme. En by hvor der altid er noget at opleve. En by hvor vi dyrker fællesskaber gennem organiserede fritidsinteresser. En by med hyggelige mødesteder, hvor vi spontant støder på hinanden. En by, som vi alle er stolte af og har lyst til at færdes i og engagere os i.

Jeg arbejder for bl.a.:

  • Udvikling af Rungsted Havn og Bymidten
  • En community garden i Museumshaven
  • En idrætspark med aktive klubhuse
  • En revitalisering af det tidligere Jagt- og Skovbrugsmuseum
  • En fortsat udvikling af vores Musikskole og kultur- og foreningsliv

En familievenlig by

Jeg arbejder for, at vi i endnu højere grad tiltrækker børnefamilier gennem:

  • Et aktivt friluftsliv med naturlegepladser, naturvejleder og let adgang til skov og strand
  • Attraktive mødesteder for vores unge på bl.a. havnen
  • En fortsat forbedring af vores folkeskoler med bl.a. skolehaver samt mere Åben Skole, såsom samarbejde med lokalt erhvervs- og foreningsliv
  • Et varieret udbud af pasningsmuligheder, herunder skovbørnehave, dagpleje og hjemmepasning

Jeg hedder Charlotte Kirchheiner. Jeg har siddet i Kommunalbestyrelsen i 4 år og arbejder som lærer på Rungsted Skole. Jeg er opvokset i Hørsholm og bor her nu med min mand og vores to drenge.

Menneskevenlig byudvikling
Jeg er meget optaget af, hvordan vi udvikler vores by, så den fremstår smuk og hyggelig. Jeg ønsker bevarelse af gamle kulturmiljøer. Jeg har kæmpet benhårdt for at få lokalplaner for vores eksisterende boligkvarterer; som sikrer deres grønne og åbne karakter. Og ved alle planer om nybyggeri er min kæphest, at det skal opføres i menneskevenlig skala, som altid levner god plads til lys, luft og natur.

Dialog med borgerne
Jeg værdsætter dialog med borgerne – det er jo hele meningen med mit politiske virke!. Jeg er altid blot et telefonopkald eller en mail væk. Rent formelt arbejder jeg med at udvikle metoder til bedre borgerinvolvering.

Kulturarv og nytænkning
Hørsholms vigtigste ressource er borgerne. Vores fælles historie rummer visionære tænkere, som vi kan være stolte af. Uden fx Rungstedlund, Arboretet og Slotsområdet havde Hørsholm ikke været den samme by. Men det forpligter. Vi skal blive ved med at dyrke dannelse, kreativitet og fremsyn. Derfor arbejder jeg for etableringen af et Museum for Oplysningstiden samt en årlig innovationsfestival i Hørsholm.