Inga Nielsen

For en sund og omsorgsfuld alderdom

Inga Nielsen

God alderdom

Ældre skal have det godt i dagligdagen og de skal have den rigtige behandling i rette tid. Hver 4 dør af hjerte-kar-sygdom. 

Det er de ældre, der har været med til, at betale til samfundet hele livet. Derfor fortjener de en dejlig alderdom, det vil jeg gerne kæmpe for.

Hvad der er godt for hjertet er godt for hjernen

Motion og genoptræning er en væsentlig faktor, efter en indlæggelse og eventuel operation. Hurtig genoptræning er nødvendig for, at få en god dagligdag. Jeg vil arbejde for bedre genoptræningsmuligheder i Hørsholm.

Ensomhed og mistrivsel

Rigtig mange ældre er plaget af ensomhed. 380.000 voksne danskere i Danmark oplever alvorlig ensomhed. De mange vi har i Hørsholm må vi hjælpe. Pårørende til en syg og tab af sine kære, giver ensomhed og følgesygdomme. Ensomhed er den stille dræber.

Red liv

Livreddende førstehjælp – giv liv til en bevidstløs person via kunstigt åndedræt og med hjælp fra en hjertestarter. Det er en vigtig ting for, at redde en person fra døden.

 

Inga fra hejrteforeningen