Jan H. Klit

Tryghed for dig og din familie

Jan H. Klit

Jan H. Klit, hvem er jeg?

Jeg selv, og folk omkring mig, opfatter mig som en meget engageret og handlekraftig person, som fortsat rigtig gerne vil være med til at gøre en forskel i Hørsholm kommune. Med snart 20 års ledelseserfaring er jeg kendt for min evne til at kunne ”skubbe” til tingene, og være garant for at skabe udvikling og resultater.

I mit virke i politiet, har jeg tidligere arbejdet indgående med kriminalitetsforebyggelse og den tryghedsskabende indsats i Hørsholm kommune, da jeg en årrække var lokal politichef i Hørsholm. Her arbejdede jeg bl.a. med unge mennesker og relationerne mellem kommune og politi. Jeg altid været politisk aktiv i forskellige sammenhænge bl.a. gennem mit job som vicepolitikommissær. Jeg har boet i kommunen i næsten 30 år.

Tryghed for dig og din familie

Tryghed for dig: Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i vores kommune.

Klog og bæredygtig byudvikling, hvor der fokuseres på æstetik, bæredygtige og fremtidssikre løsninger. Jeg arbejder for et grønt Hørsholm.

Hørsholm som fyrtårn og rollemodel

Jeg ønsker fortsat, at vores kommune skal være fyrtårn og rollemodel, med særligt fokus på områder som:

  • Tryghed for alle
  • Attraktiv kommune for familier
  • Gode og attraktive rammer til ældre
  • Begavet byudvikling
  • Rigt kulturudbud og liv
  • Mangfoldig idræt

I Hørsholm ønsker vi at kunne bo et sted, hvor vi passer på hinanden. Et fokuspunkt for mig er, at alle borgere skal kunne færdes trygt og sikkert i vores kommune. Vi skal bl.a. fortsætte vores meget målrettede arbejde i forsøget på at nedbringe antallet af indbrud i vores by.

Vi skal fortsat være en attraktiv bosætningskommune, og tiltrække børnefamilier. Vi skal sørge for gode rammer for de ældre og svage borgere gennem tryghed og et menneskeværdigt liv, hvor alle borgere behandles med respekt.

Vores kultur og idræt er afgørende for en god kommune. Her vil jeg forstat arbejde for dels, at vores kulturhus fortsat udvikles og bliver en større del af udviklingen i bymidten, så der skabes mere sammenhængskraft. Dels for at fortsætte opgradering og renovering af hele Hørsholm idrætspark, til gavn for hele idrætten og de mange brugere.

Jeg ønsker fortsat at være med til at skabe udvikling i de områder, der har potentiale, og hvor det giver mening jvf. kommuneplanen. Det gælder bl.a.

  • Kokkedal station – Nyt attraktivt område hvor sikkerheden er i top
  • Ådalsparkvej (Det gamle rådhus) – udbbygge grunden til nye boliger
  • Bymidten – udnyt potentialet til boliger og butikker

Jeg hedder Jan H. Klit og genopstiller for De Konservative til kommunalvalget. Jeg har 8 års erfaring som lokalpolitiker, og er pt. formand for miljø-planlægningsudvalget og tryghedsudvalget.

Tryghed for dig og din familie
Alle skal kunne færdes trygt og sikkert i vores kommune

Hørsholm bevæger sig
Byudvikling af potentielle grunde og områder, så vi kan tiltrække flere nye børnefamilier til vores dejlige by

Stem personligt ved Kommunalvalget d. 16. november

Følg mig på Facebook eller send mig en mail hvis du vil høre mere om hvad jeg står for.

Facebook

Mail