John M. Jensen

Det aktive liv i Hørsholm

John M. Jensen

Fokus på Hørsholm

Jeg vil gerne være med til at forme Hørsholms fremtid hvor økonomien skal kunne følge med.

Det er nødvendigt, at vi også får flere nye indbyggere og især nogle ressourcestærke. Ellers bliver det vanskeligt at fortsætte med at udvikle vores dejlige kommune.

Vi har en helt unik beliggenhed, tæt på strand, skov og grønne områder tæt på Storkøbenhavn. Det vil kræve, at vi får succes med de planlagte nybygninger på diverse kommunale områder, samt nye udstykninger. Jeg mener, at man skal planlægge fremtiden, og ikke kun kigge på et afkast her og nu ved salg af kommunens områder.

Det vigtigste er at fokusere på de fremtidige skatteindtægter, der vil komme.
Det er samtidig nødvendigt med bedre service på Kystbanen, så det bliver lettere at komme til København.

Vi skal også have fokus på den nødvendige grønne omstilling, så vi kan efterlade en fremtidssikret verden til vores efterkommere.

Fokus på Hørsholms indbyggere

Der skal være plads til alle.

Vi skal afsætte tilstrækkelige midler til, at vi kan fortsætte den meget positive udvikling i det aktive fritids- og idrætsliv. Det vil kræve yderligere investering i nye faciliteter m.v. Vi må heller ikke glemme, at de eksisterende bygninger skal vedligeholdes.

Vi skal endvidere have ekstra fokus på det stigende antal seniorer, som her i deres efterår skal føle sig hjemme. Vi skal have de nødvendige services og faciliteter.
Det er også nødvendigt, at vi får mere fokus på vores unge familier med børn. Vi skal sikre, at der er de nødvendige pladser i vuggestuer, børnehaver, og skoler.

Fritids- og idrætslivet
Vi skal sikre, at vi har de faciliteter, der kræves i en aktiv kommune med mange
brugere i alle aldre

Hørsholms udvikling
Vi skal tiltrække nye borgere, så vi kan sikre, at vi har størrelsen og de økonomiske muskler til rådighed for at kunne forblive en selvstændig kommune

Hørsholms seniorer
Vi skal sikre, at Hørsholm har de nødvendige bolig- og andre tilbud til det stigende antal seniorer, som vi skal sørge godt for

Følg mig: 

Facebook

LinkedIn

Mail