Maj Allin Thorup

Alle børn skal godt fra start

Maj Allin Thorup

Hvem er jeg?

Jeg er 46 år, gift med Peter, og mor til tre drenge, på 8, 12 og 14 år. Jeg har boet i Hørsholm siden 2009. Til dagligt er jeg dedikeret lokalpolitiker og en stærk stemme for børn og unge.

En by i udvikling

Hvis Hørsholm fremadrettet skal være en attraktiv bykommune, må vi tiltrække flere børnefamilier og investere i vores børn og unge.

Vi skal prioritere en stærk økonomi, så vi fortsat kan sikre Hørsholm som en økonomisk bæredygtig, selvstændig kommune med høj service til både børn, unge og ældre.

Alle børn skal godt fra start

Vi skal tilbyde vores børn de bedste rammer for et godt børneliv. Trygge og fleksible dagtilbud med gode normeringer, overskud, nærvær, og udvikling.
Jeg vil arbejde for:

 • Kvalitetsløft af 0-6 års området med bedre normeringer, stærk ledelse og en højere andel af uddannet personale
 • Mindre dokumentation og administrativt arbejde væk fra børnene
 • Større frihedsgrader til den enkelte daginstitution og bestyrelse
 • Ny daginstitution på Rungsted skole og nye bygninger til Børnegården Alsvej
 • Omfattende renoveringer af de fysiske rammer i dagtilbud, både indendørs og udendørs

For en styrket folkeskole – med mere frihed

Vi har nogle af Danmarks bedste folkeskoler. Dem skal vi fortsat styrke – gerne med mere frihed til den enkelte skole. Vi skal sikre høj faglighed, trivsel, og fællesskab for alle børn, og vi skal se på rammerne.
De lange skoledage gør ikke noget godt for vores børn. De gør dem hverken dygtigere eller gladere – måske nærmere tværtimod.
Vi skal konvertere den understøttende undervisning til tolærertimer, og vi skal give børnene deres frihed tilbage.

Jeg vil arbejde for:

 • Bedre overgang mellem dagtilbud og skole for en mere tryg skolestart
 • Kortere skoledage og flere to-lærer-timer
 • Større frihedsgrader til den enkelte skole. Mindre bureaukrati, færre regler og mere tillid
 • Styrke inklusionsindsatsen til sårbare børn og unge
 • Tiltrække og fastholde de bedste lærere med relevant efteruddannelse og et godt arbejdsmiljø
 • Sikre at vi kommer i mål med de planlagte skolerenoveringer

I øvrigt kæmper jeg for et Ungdomshus til byens unge. Det skal vi i mål med i næste periode.

Ungdomshus til byens Unge

Jeg kæmper for et ungdomshus til byens unge. Vi skal sikre attraktive mødesteder til unge, hvor rammerne ikke nødvendigvis er sat af voksne. Det kunne bl.a. være på havnen, hvor Ungerådet gerne vil drive en container-cafe.

Resultater 2018-2021

 • Ny vision for 0-18 års området, et fælles udgangspunkt for den fremtidige udvikling af børne- og skoleområdet
 • Minimumsnormeringer i dagtilbud fra 2022
 • Bevarelse og styrkelse af dagplejen
 • Tilskud til pasning af eget barn
 • Deltids- og kombinationspladser
 • Afskaffet centralt fastsatte lukkeuger
 • Etablering af Lundevejsskolen for en bynær specialskole
 • Afsat midler til en mere kvalificeret inklusionsindsats i folkeskolen
 • Eftergivelse af underskud på Usserød skole i forbindelse med lederskifte, så der igen er mulighed for lejrskoler og nye bøger

Som bestyrelsesformand for Ung i Hørsholm er jeg særlig stolt af, at vi har fået:

 • Etableret et Ungeråd for større indflydelse til de unge
 • Pop-up Ungdomsklub på Stampen i weekender i sommerferien
 • Filmklub i Trommen for mellemtrin og udskoling

Jeg hedder Maj Allin Thorup, og jeg genopstiller til Kommunalbestyrelsen for Konservative.
Jeg er dedikeret medlem af Børne- og Skoleudvalget, næstformand for Social- og Seniorudvalget, og bestyrelsesformand for Ung i Hørsholm.
Tidligere formand for Områdebestyrelsen for Hørsholm Kommunale Dagtilbud samt formand for forældrebestyrelsen i Børnegården Alsvej.

Gruppeformand og nr. 2 på den Konservative liste.

Alle børn skal godt fra start
Vi skal tilbyde vores børn de bedste rammer for et godt børneliv. Trygge og fleksible dagtilbud med gode normeringer, overskud, nærvær, og udvikling.

For en styrket folkeskole – med mere frihed
Høj faglighed, trivsel, og fællesskab for alle børn.
Fagligheden skal i højsædet, den lokale frihed skal styrkes og skoledagen må gerne blive kortere.

En by i udvikling og vækst
Hørsholm skal også i fremtiden være et godt og trygt sted at bo med en sund økonomi og høj service til børn, unge og ældre. Vi skal tiltrække flere børnefamilier og investere i nye boliger, i bymidten og i vores grønne og rekreative områder.

Stem personligt ved kommunalvalget den 16. november.

Er du blevet nysgerrig? Læs mere om, hvem jeg er, og hvad jeg står for på:

Facebook

Email

Instagram

LinkedIn

Hjemmeside