Per Balser

Dit Hørsholm - mit ansvar

Hvem er jeg

Mit navn er Per Balser, årg. 1940.
Tidligere hotelejer og kromand. Jeg har altid fundet politik spændende og mener jeg, har en del at byde ind med. I kommunalbestyrelsen skal man have indsigt i alle de sager, der kommer fra de forskellige udvalg, men jeg har valgt at fokusere på især to områder: Erhvervs-
livet og Ældreområdet i Hørsholm.

Erhverslivet

Når man som Hørsholm tager de højeste gebyrer for byggesager, må man også levere varen uden den kolossale ventetid, som der er i dag. Det er væsentligt at gode tiltag fra dygtige entreprenører, ikke går uden om Hørsholm, fordi tilladelser varer en evighed. Det vil jeg gå aktivt ind og kæmpe for.

Omsorg for os ældre

Jeg har været med i Hørsholm Seniorråd i 8 år. De sidste mange år har jeg købt ind for, en desværre nu afdød ældre dame, i Breelteparken.

Hun var på alle måder en frisk dame der, selvom hun ikke selv kunne klare sine indkøb, var frisk og meget opmærksom. Hun talte meget om de rettigheder man har, både som hjemmeboende og som plejehjemsbeboer.

Gennem hende fik jeg altid de sidste opdateringer med hensyn til den personlige pleje, maden og især rengøringen, eller manglen på samme. Det er vigtige ting, som jeg vil følge op på. Især den årlige hovedrengøring er en ydelse, som vi skal have genindført.

Jeg har været med til at starte Hemingway Club i Hørsholm. Klubben har eksisteret i 6 år, og med stor succes. Hver mandag og tirsdag mødes ca. 150 herrer, som hygger sig med gode foredrag og skaber nye kontakter og venner.

Der bør i høj grad være fokus på aktiviteter til aktive ældre, som stopper på arbejdsmarkedet og ser deres netværk forsvinde.

  • Jeg vil have fokus på, at gøre Hørsholm til en attraktiv kommune for erhvervslivet
  • Jeg vil kæmpe for minimumsnormeringer på vore plejehjem
  • Jeg tror på en kommunal besøgstjeneste
  • Jeg ønsker at sætte fokus på ensomhed og på vore svageste

Jeg hedder Per Balser og stiller op til kommunalvalget for De Konservative i Hørsholm.

Hørsholm som attraktiv by for erhvervslivet
Jeg vil aktivt kæmpe for at få forbedret ventetiden på byggesager

Omsorg til vores ældre
Fokus på minimumsnomeringer på vores plejehjem, etablering af besøgstjeneste , og tiltag der mindsker ensomhed for vores ældre borgere