Byudvikling:

Hørsholm skal også i fremtiden vil være et godt og trygt sted at bo, med en sund økonomi og høj service til både børn, unge og seniorer. Derfor skal der tiltrækkes flere børnefamilier til byen. Der skal skabes nye boliger og investeres i vores bymidte og vores grønne og rekreative områder. Byudvikling handler om at sikre en attraktiv kommune – også for de kommende generationer – med fortsat høj velfærd og en stærk sammenhængskraft.

Børn og Unge:

Alle børn skal godt fra start. Hvis vi vil tiltrække flere børnefamilier til Hørsholm, er det afgørende, at vi sikrer rammerne for det gode børneliv, både i vores dagtilbud og i vores skoler.
Vi har nogle af Danmarks bedste folkeskoler. Dem skal vi fortsat styrke – gerne med mere frihed til den enkelte skole. Vi skal sikre høj faglighed, trivsel og fællesskab for alle børn, og vi skal se på rammerne. De lange skoledage gør ikke noget godt for vores børn.

Det gør dem hverken dygtigere eller gladere – måske nærmere tværtimod.

Vi skal gøre skoledagen kortere, ved at konvertere den understøttende undervisning til to-lærer timer, og vi skal give børnene deres fritid tilbage.

Seniorer:

Vi skal sikre en værdig alderdom med valgmuligheder. Lysten til at bestemme over eget liv forbliver intakt gennem hele livet. Det er en menneskeret at have indflydelse på, hvor vi skal bo, hvad vi spiser, og hvem der kommer ind i vores hjem. Derfor går vi ind for større valgfrihed. Vores seniorer skal frit kunne vælge mellem et kommunalt eller privat plejehjem. Vi mennesker er forskellige, og det skal afspejles i vores tilbud.

I Hørsholm har vi mange aktive og sunde seniorer, men når behovet opstår, skal vi stå klar med god og omsorgsfuld pleje. Det skal være en tryghed borgerne har i Hørsholm.

Miljø og Klima:

Vi skal værne om vores natur og grønne områder, og vi skal ruste kommunen til fremtidens klimaudfordringer. Vi kan ikke forsat se på overløb af kloakvand i vore søer, åer og i Øresund, eller acceptere de stigende antal oversvømmelser af borgeres hjem. Der er sket en række fremskridt, men vi er langt fra i mål, derfor skal området prioriteres og der skal foretages en række investeringer.
Vi kæmper for bæredygtig byudvikling og markante CO2-reduktioner.

Idræt & foreningsliv:

I Hørsholm har vi stolte traditioner indenfor idræts-, kultur- og foreningsliv. Her mødes vi på tværs af bydele, ung som gammel, og finder fællesskab i vores interesser. Hørsholm er den kommune, der har flest aktive borgere i idræts- og foreningsliv.
Vi fortsætter arbejdet for et endnu bedre og stærkere idræts- og foreningsmiljø i Hørsholm, til gavn for både bredden og eliten.