ET TRYGT HØRSHOLM, TÆT PÅ BORGERNE

Hørsholm skal bevares som en selvstændig kommune med kort afstand mellem borgerne og den kommunale service og administration

Vi ønsker, at Hørsholm bevares som en selvstændig kommune med kort afstand mellem borgerne og den kommunale service og administration. Det kræver, at der er styr på økonomien, og at vi opfylder alle krav, der stilles til forvaltningen.

Men selvfølgelig skal vi ikke leve i vores egen lille boble, og det gør vi heller ikke.

  • Vi har etableret et tæt samarbejde med Rudersdal Kommune om brand-, rednings- og katastrofeberedskab, et samarbejde som i 2015 blev udvidet til også at omfatte Fredensborg og Allerød, og som vi gerne vil gøre endnu stærkere.
  • Vi ønsker at udbygge samarbejdet med foreløbigt 8 andre kommuner i Nordsjælland om at skabe gode, langsigtede løsninger, som sikrer tryghed omkring bl.a. energiforsyning, drikkevand, spildevand og skybrudsbelastninger, så vi undgår oversvømmelser og ikke lukker forurenet kloakvand ud i søer, åer og Øresund.
  • Vi ønsker, at alle, både nu og i fremtiden, skal kunne færdes trygt i vores område. Dag og nat. Derfor arbejder Konservative for at styrke samarbejdet med vore nabokommuner, politiet og de sociale myndigheder.
  • Konservative bakker op om øget beskyttelse og overvågning af bymidten, stationerne og af kommunale institutioner, som måtte føle sig udsatte og utrygge.