UDDANNELSE OG DANNELSE

Det er Konservatives mål at give alle børn de bedste betingelser for at udvikle både deres faglige, praktiske, musiske og sociale evner.
  • Vi ønsker, at Hørsholms skoler fortsat skal ligge helt i top, både målt på det faglige niveau og på trivsel. Det giver et godt afsæt videre frem i livet.
  • Målet er 22 elever i hver klasse, og at mindst 95% af lærerne skal være uddannede faglærere.
  • I Hørsholm har vi valgt at give alle børn mulighed for at gå i klasse med kammeraterne fra nabolaget. Hermed bliver børn med specielle behov en naturlig del af fællesskabet, med støtte fra pædagoger og specialuddannede faglærere.
  • Konservative støtter oprettelsen af et kollektiv for unge udviklingshæmmede.
  • Konservative ønsker, at der opføres kollegieboliger ved Idrætsparken.