ET TRYGT SENIORLIV

Hørsholm skal være førende i skabelsen af rammerne for et trygt og rigt seniorliv.

Hørsholm har moderne, velfungerende seniorboliger, aflastningspladser og plejeboliger, suppleret af et team af erfarne demenskoordinatorer, som yder personlig støtte til ægtefæller og andre pårørende.

  • En tæt koordinering mellem vore pleje- og genoptræningscentre, hospitalerne og de praktiserende læger sikrer, at vore borgere altid kan føle, at de er i gode hænder.
  • Vejledning, forebyggelse, træning og genoptræning har høj prioritet, så bevægeligheden og den gode livskvalitet kan bevares igennem hele livet.
  • Vi går ind for at anvende teknologiske hjælpemidler, som kan skabe tryghed for syge, ældre og deres pårørende.
  • Konservative arbejder målrettet for at forenkle procedurer og begrænse papir- og computerarbejde, så vore social- og sundhedsmedarbejdere kan koncentrere sig om kerneopgaverne. På den måde frigøres der ekstra tid til pleje og menneskeligt overskud til at yde omsorg med et varmt hjerte.
  • Vi bakker op om de mange frivilliges indsats og vil gerne støtte nye aktiviteter og tilbud, der kan aflaste og skabe rammen om et aktivt samvær med andre.
  • Vi ønsker at bane vej for friplejehjem, bofællesskaber og andre private initiativer, hvor brugerbetalt pleje og personlig assistance indgår.