SPORT OG KULTUR FOR ALLE

Sporten og kulturen er med til at binde Hørsholms unge og ældre sammen på kryds og tværs.
  • Vi er stolte af, at vi er kommet i gang med en længe ønsket renovering og udbygning af Idrætsparken. Projektet er baseret på ønsker og prioriteringer fra Idrætsrådet og idrætsforeningerne med tilsammen 13.000 medlemmer.
  • Trommen er efter ombygningerne blevet det multikulturhus og samlingssted, vi har drømt om i mange år. Kulturhus Trommen byder både på film, musik, teater og foredrag, side om side med de mange tilbud i det lyse og tidssvarende bibliotek.
  • Vi ønsker at bevare en årlig kulturdag på Ridebanen med masser af musik og oplevelser for alle aldersgrupper.
  • Vi samarbejder gerne med foreninger omkring større arrangementer, som f.eks. Sjælsø Rundt, Stafet for Livet m.v.