I ØVRIGT

  • At Udrejsecenter Sjælsmark, som huser afviste asylansøgere, hverken skal udvides eller forblive i Hørsholm, men nedlægges og flyttes til en anden placering, så vi kan følge vore oprindelige planer og udvikle området til erhvervsformål.
  • At vi dybt beklager Bertel Haarders beslutning om at flytte Jagt- og Skovbrugsmuseet fra Hørsholm til Djursland. Vi arbejder bl.a. for, at der i stedet gives plads til Museum Nordsjælland og en udvidelse af Hørsholm Egnsmuseum, med fokus på det pragtfulde Hirschholm Slot og livet i Hørsholm i 1700-tallet.