Vælgerforeningen

VI HAR ALLE ET ANSVAR

  • Det er en Konservativ grundholdning, at vi alle må tage ansvar for os selv og vore nærmeste så godt, vi kan. Konservative vælgere forventer ikke, at det offentlige, sagt med en moderne vending, skal ”curle” borgerne fra vugge til grav.
  • For Konservative er det også helt centralt, at alle bidrager, og at alle overholder love og spilleregler. Et velfungerende samfund bygges ikke af egoister, fantaster og galninge, men af ansvarlige og civiliserede borgere, virksomheder og politikere.

DET POLITISKE ANSVAR

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for at opfylde den lovgivning, der fastlægges af regeringen. Uanset om den er blå, rød eller lilla.

Konservative ser derfor ingen mening i at tale om blokke, når det gælder kommunalpolitikken. Her indgår alle partier i budgetforhandlingerne og har på god, demokratisk vis altid mulighed for at opnå bred tilslutning til egne forslag.

  • For Konservative er det vigtigt, at der sikres stabilitet og råderum, baseret på en sund økonomi, og at der opstilles realistiske, gennemarbejdede planer og budgetter for udviklingen, både med en kort og en lang horisont.

ANSVAR FOR VELFÆRD

Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, at Serviceloven og andre sociale love overholdes. Konservative har herudover specielt fokus på, der skal være balance mellem de ressourcer, vi tildeler, og de resultater, der kommer ud af det.

Det, der umiddelbart kan lyde enkelt: højere skat = mere velfærd, er yderst kompliceret, når man ser på en kommune som Hørsholm.

  • For hver 100 kr., Hørsholm får mere ind i skat, skal vi aflevere 94 kr. til andre kommuners velfærd via de to udligningsordninger: Hovedstadsudligningen og Landsudligningen.
  • I 2018 skal vi sende over 600 millioner eller næsten 30% af de samlede skatteindtægter til andre kommuners velfærd.
  • Efter C’s og mange økonomers beregninger er der tale om overudligning. Vi arbejder fortsat politisk for, at regeringen anvender et fair beregningsgrundlag, så vi får lov til at beholde flere ressourcer til vore egne borgere.

Læs mere om vores politik her

[ff id="3"]
Tomas Dyrbye
Formand
Søren Christian Svenningsen
Næstformand
Allan Olesen
Kasserer
Steffen Brygger Lund
Medlemsansvarlig, Sekretær
Adam Meincke Jarden
Webmaster
Anders Sindal Kjøge
Bestyrelsesmedlem
Julie Askholm Wonsild
Bestyrelsesmedlem
Nils Frandsen
Bestyrelsesmedlem
Nina Brask
Bestyrelsesmedlem
Per Støvring Sørensen
Suppleant
Stefan Eggert Bojesen-Koefoed
Suppleant