Rådhusets flytning – skal vi ikke nu lukke sagen?

Konservative gruppe i Hørsholm ved Bent Fabricius, Møllevej 7A, 2970

Flytning af rådhuset har givet anledning til en hel del skriverier fra indledningsvis Venstre og Dansk
Folkeparti og efterfølgende fra konstitueringspartierne. Debatten bølger frem og tilbage, men
hvad er egentlig fakta?

Uagtet Preben Carøe skoser os i sit indlæg ”Hvordan kan man tale økonomi uden stort set at
nævne et korrekt tal”, synes vi ikke, at borgerne skulle belemres med endnu et indlæg. Men Ann
Lindhardt og Anna Ehrenreichs indlæg ”Udgifterne til evakueringen af Rådhuset er blevet dobbelt
så høje – det er et faktum”, må ikke blive punktum i denne debat, da vi er vildt uenig. Vi vil derfor
tørt og kedeligt fremlægge de konkrete tal, vi politikere har måttet forholde os til og herefter
overlade det til borgerne selv at vurdere, hvad der er op og ned.

Første økonomiske overslag (Økonomiudvalgsmøde 25/9 2019):
Alle beløb i mio kr

  2020 2021 2022
Leje eksl vand, el 5 5 5
Fysisk flytning mm 1½ – 2   1½-2
Kontormøbler og lign. 2-3    
Etablering af IT Afventer    
Større ombygning af lejemål Afventer    

 

De kendte omkostninger udgør således 3½-5 mio i egentlige flytteomkostninger samt to poster, der endnu ikke er prissat.

Selve driften af det nye rådhus anslås til 5 mio årligt eksl. en række forbrugsudgifter. Forudsætningen for dette beløb er et lejet areal på 5400 m2

 

Andet økonomiske overslag (kommunalbestyrelsesmøde 25/11), hvor der afsættes penge til at gennemføre flytningen:

  2020 2021 2022
Husleje inkl. varme og drift af udearealer 6 6,5 6,5
Øvrige forbrugs- og driftsudgifter el, vand mm 1,45 1,45 1,45
Fysisk flytning 2    
Kontormøbler 2    
IT infrastruktur 4    
Sikkerhedsforanstaltninger Uafklaret    
Fysisk tilpasning af lejemål Uafklaret    

 

I forhold til september tallene er lejen steget til 7,45 mio, idet der nu indgår dels forbrugsafgifter samt leje af ekstra 1100 m2.

De egentlige flytteomkostninger er steget fra 3½-5 mio til 8 mio. I forhold til det tidligere overslag er der nu sat pris på IT infrastruktur, men det er fortsat uafklaret, hvad omkostningerne bliver til den fysiske tilpasning af lejemålet (i september blev det benævnt større ombygning af lejemål)  og en ny post ”sikkerhedsforanstaltninger” er kommet til, hvor omkostningerne heller ikke er afklaret.

Tredje økonomiske overslag (Økonomiudvalgsmøde den 6/2)

  2020 2021 2022
Leje 4,85 4,85 4,85
Drifts og forbrugsudgifter 3,74 3,74 3,74
Fysisk flytning 2    
Kontormøbler inkl. AV udstyr 2,1    
IT infrastruktur 4    
Sikkerhedsforanstaltninger 1,1    
Fysisk tilpasning af lejemål 2,05    

Siden november er lejen steget med 1,14 mio, hvilket beror på at der lejes ekstra 638 m2. De rene flytteomkostninger er nu fastsat til 11,25 mio,. Stigningen i forhold til november overslaget beror alene på, at alle poster nu er kendte.

Ovenstående er fakta. Om man så heraf kan udlede, at omkostningerne er steget med det dobbelte, vil vi overlade til læseren at vurdere, men vi vil dog bede læseren om at overveje, hvorledes man oiverhovdet kan udregne stigninger, når der indgår ukendte beløb.

Det er jo et faktum, at flytningen af Rådhuset skulle ske hurtigst muligt, hvorfor flere beløb først er afklaret i løbet af processen. Er den nu kendte pris i orden? Havde vi kendt denne pris tilbage i efteråret, havde vi så sagt nej til flytningen? Vi tror det ikke, for der var ikke andre økonomisk rentable alternativer og hånden på hjertet. Der er da ingen politikere, der vil lade medarbejderne fortsætte med at sidde i et skimmelsvamp befængt hus?

Vi er bestemt enige i, at vi skal være meget omhyggelige med brugen af borgernes penge. Og normalt skal der da foreligge en klar beskrivelse af de økonomiske aspekter. Men vi skal også som kommunalbestyrelse have modet til at træffe hurtige beslutninger, når situationen tilsiger det. Det gjorde den i denne sag, hvor vi alle gerne ville have medarbejderne ud af det gamle Rådhus, så snart det var muligt. Heldigvis var vi ikke i en situation, hvor de skulle evakueres på grund af en farlig skimmelsvamp. Hvorledes havde debatten så ikke været, hvis Rådhuset skulle rømmes inden for uger og ikke som nu måneder?

Skulle vi nu ikke lukke denne sag og bare glæde os over, at medarbejderne ikke længere skal være bange for at blive syge af skimmelsvamp , men nu arbejder fra en ny lokation med at yde god service til borgerne.