Eva Bryld

Omsorg til unge og ældre

Eva Bryld

Bedre forhold for alle med sygdom og specielle behov

Jeg ønsker at være med til at forbedre kommunens tilbud til børn, unge og voksne med sygdom og varige diagnoser.

Vi skal i Hørsholm skabe arbejdspladser til støttet beskæftigelse og have vores egen STU uddannelse (Speciel Tilrettelagt Ungdomsuddannelse).
Vi skal sørge for at de unge og voksne kan blive i egen kommune og danne netværk lokalt.

Jeg vil arbejde for at der skal være bedre støtte til HELE familien ved diagnose eller kritisk sygdom hos et familiemedlem.

Omsorg for ældre

Jeg vil arbejde for at der skal flere hænder omkring vores ældre på plejehjem og i egne boliger. Jeg vil arbejde for at Hørsholm Kommune bliver bedre til at opfylde den enkelte borgers ønske om f.eks. at blive i eget hjem.

Der skal tages bedre hensyn til den enkelte borger og pårørende.

Jeg vil arbejde for at alle ældre får mulighed for at få besøgsvenner, og deltage i aktiviteter der skaber livskvalitet.
Jeg vil arbejde for at generationer på tværs kan mødes på tværs.

Unge i krise

Jeg vil arbejde for at unge i krise i Hørsholm kommune bliver i uddannelses systemet og bliver støttet i Deres hverdag.
Byens unge skal hjælpes gennem sagsbehandler og SSP, hvis der er misbrug eller andet.
Et af mine forslag er “ung til ung” støtte team – noget jeg har været med til at etablere tidligere i klub regi.

Genbrug på kommunal plan

Jeg vil arbejde for at vi i kommunen bliver bedre til at genbruge.
Jeg vil arbejde for at etablere en
“bytte-børs” blandt kommunens institutioner og kontorer for at mindske udgifterne på møbler, lamper, biler m.m.
Desuden vil jeg arbejde for at vi borgere også bliver bedre til at genbruge og bytte ting indbyrdes.

Hvem er Eva Bryld?

Jeg er 52 år, bor i Ådalsparken og arbejder som respiratorhjælper. Jeg arbejder med børn og unge hvor livet driller.

Jeg er formand for Patientforeningen “Landsforeningen for Fragilt X Syndrom i Danmark” og sidder i det “Europæiske netværk for sjældne sygdomme”.

Jeg har stiftet: Hørsholm julehjælp v/ Eva B. og laver også mad til hjemløse og hjælper gennen hele året udsatte familier i Hørsholm.

Jeg hedder Eva Bryld og jeg stiller op til kommunalvalget for De Konservative. Jeg ønsker at bidrage med min viden på special-området og omkring unge og ældre.

Jeg tror på, at jeg kan gøre en forskel i kommunal bestyrelsen, og derfor håber jeg Du vil stemme på mig.

Følg mig på Facebook

Følg mig på Instagram

Eller send mig en mail

Bedre forhold for børn, Unge, voksne og ældre med sygdom og specielle behov
Jeg vil arbejde for at borgere i Hørsholm der har behovet får den rette støtte og hjælp.Jeg vil arbejde for at borgere i Hørsholm Kommune føler de bliver støttet til at opnå en god livskvalitet.

Hørsholm Rådhus skal være et godt sted at arbejde og komme som borger
Jeg vil arbejde for at vores rådhus skal være et mere trygt og godt sted for medarbejderne og borgerne i Hørsholm. Jeg vil være med til at fremme oplysningspligten og give borgerne bedre information om den hjælp de kan få af kommunen ved sygdom, børn med diagnoser m.m. Muligheden kunne være at indføre en tovholder funktion til den enkelte borger/familie.