Tomas Dyrbye

Stem på en erfaren erhvervsmand

Tomas Dyrbye

Respekt for Hørsholm Borgernes Penge

Skatter er når politikerne bruger vores penge. Det fællesskab er vigtigt for vores velfærd. Der skal være respekt for, at skatter betales af hårdt arbejde.
Politikerne skal sørge for, at kun de bedste sidder som ledere på rådhuset og i alle institutionerne. Giv de dygtige skoleledere, plejehjemsledere osv. frihed til at passe deres arbejde.

Vi skal undgå detail styring, undgå faste normeringer. Lad hver institution finde sin egen stil, der passer i tid og sted. I Hørsholm skal vi vise respekten for de tjente penge ved ikke at sætte skatterne op, og altid have de dygtigste folk til at styre fællesskabet.

Velfærd med Valgfrihed

Velfærden er given i Danmark. Alle har ret til den tryghed og værdighed i livet, det sikrer. Det er min grundholdning. Men der er forskel på konservativ velfærd og regeringens velfærd. Systemet må ikke bestemme over borgeren. Vi skal selv vælge hvilken børnehave, skole, plejehjem eller sygehus, vi ønsker at benytte. Valgfrihed er respekt og kvalitet både for nyderen som for yderen.

Vi må erkende, at det private løfter
niveauet i hele velfærden. I Hørsholm støtter jeg planerne om private plejehjem og inspirerer gerne til, at der skabers flere private initiativer som f.eks. børnehaver, hjemmepleje og skoler.

Trafik til Tiden

Vi bevæger os alle hver dag. Rundt i kommunen. Ud og hjem. Bevægelse er det liv, vi elsker. Trafik er derfor en vigtig offentlig service. Desværre er det svært. Vi venter i kø ved en dårligt udformet venstresvingsbane.
Vi møder for sent på arbejde, når Kystbanen aflyser. Vi bliver udfordret på tålmodigheden, når der ikke er P-pladser ved stationerne. Vi cykler på vejen, når der ikke er cykelsti.

Trafik til Tiden er mere drøm end realitet. I Hørsholm kan vi selv skabe det bedste flow på egne veje og cykelstier. En tredje adgangsvej til E4, en Kystbane man kan regne med og forbindelser til de store cykelruter kræver aktivt lobby arbejde.

Respekt for Borgernes Penge
Hørsholm skal vi vise respekten for de tjente penge ved ikke at sætte skatterne op, og altid have de dygtigste folk til at styre fællesskabet.

Velfærd og Valgfrihed
Vi må erkende, at det private løfter niveauet i hele velfærden.

Trafik til Tiden
Trafik til Tiden er mere drøm end realitet. I Hørsholm kan vi kan selv skabe det bedste flow på egne veje og cykelstier.

Jeg hedder Tomas Dyrbye og jeg stiller op til kommunalvalget for De Konservative. Jeg har de sidste 5 år været formand for De Konservatives vælgerforening i Hørsholm. Erhvervsmæssigt har jeg erfaring fra bl.a. 27 år hos Maersk.

Følg eller kontakt mig: 

Facebook

Mail

Stem personligt på mig til kommunalvalget d. 16 november